m-Gel

m-Gel
Title
Prejsť na obsah
m-Gel
kompletné vybavenie autoservisov
TESTOVACIA LINKA BŔZD A TLMIČOV
Testovacia linka bŕzd a tlmičov Modular MT:
Combo - MCP400 - PC
Valcový tester bŕzd a tester tlmičov spojený do jedného kompaktného rámu. Linka je pripojená k riadiacej jednotke s PC (OS Windows) s monitorom.
Linka sa vyrába v dvoch verziách: základná zostava -pre test osobných a ľahkých úžitkových vozidiel a zosilnená verzia – aj pre ťažšie dodávky / úžitkové vozidlá.
Tester tlmičov vyhodnocuje namerané hodnoty podľa najnovšej metodiky testovania - Merný útlm a Minimálny fázový posun – Táto metodika je od roku 2011 používaná v STK v Belgicku a v súčasnosti je pripravovaná aj do Európskej legislatívy. Vyhodnocuje sa aj pôvodná metóda EUSAMA - formou informácie o výsledku.
Valcový tester bŕzd beží pod softvérom WinStr – schváleným pre použitie v sieti STK na Slovensku. Vykoná test a vyhodnotí výsledky aj podľa
metodiky STK a aj s doplnkami pre kompletný test vozidla pre potreby autoopravárenskej činnosti (aj napr. „zábeh“ bŕzd po oprave, test jednotlivého kolesa ...)
Výhodou spojenia dvoch testerov je aj odváženie nápravy na testeri tlmičov a použitie tohto údaju pre výpočet zbrzdenia vozidla po teste bŕzd. Tester tlmičov formou merania tuhosti pneumatiky upozorní obsluhu na nízko/vysoko nahustenú pneumatiku.
Hlavné vlastnosti
· Vyhodnotenie výsledkov testu tlmičov podľa jednej z troch implementovaných testovacích metód (EUSAMA, Minimálny fázový posun a Merný
útlm). Žiadna z nich nevyžaduje porovnanie výsledkov s referenčnými hodnotami (databázou) výrobcov vozidiel/tlmičov.
· Minimálny fázový posun pre každé koleso v stupňoch. Vyhodnotenie Minimálneho fázového posunu je rozšírenie / alternatíva k testovacej metóde
EUSAMA. Tato testovacia metóda je vhodná tiež pre testovanie veľmi ľahkých vozidiel. V technike, podobne ako Merný útlm, charakterizuje
Fázový posun rýchlosť zániku kmitania.
· Merný útlm pre každé koleso (bezrozmerná veličina). Vyhodnotenie Merného útlmu je alternatívou k metóde EUSAMA, pri ktorej je priamo
vyhodnocovaná 'účinnosť' tlmiča. Merný útlm je fyzikálna veličina používaná v technike i v konštrukcii automobilov. U kmitajúcich systémov (napr.
koleso auta na vozovke) charakterizuje tato veličina rýchlosť zániku kmitania.
· Tuhosť pneumatiky pre každé kolo v N/mm, indikujúca tlak v pneumatike.
· Možnosť prevádzania plne automatického testu celého vozidla (bez zásahu obsluhy)
· Správne hodnoty zvýraznené zelenou farbou, nevyhovujúce hodnoty červenou farbou, voliteľné hraničné hodnoty oranžovoufarbou
· Z riadiaceho programu skúšobne je možné spustiť software pre vzdialenú správu (vzdialenú pomoc) TeamViewer. Pre použitie software pre
vzdialenú správu je potrebné pripojenie počítača k internetu.
· Tester bŕzd: zobrazenie číselnej hodnoty nesúmernosti v priebehu testovania, farebná indikácia pri prekročení nastavenej limitnej hodnoty
· Vyhodnotenie celého priebehu a aj najvyššej hodnoty nesúmernosti brzdných síl po testovaní (graficky aj číselne)
· Zobrazenie hodnoty preklzu kolies v priebehu testovania s farebnou indikáciou – zelená (ok), červená (vysoká), modrá (blok)
· Vyhodnotenie najvyššej hodnoty ovality po testovaní (číselne)
· Podpora testovania áut s pohonom 4x4
· Software ako na STK, doplnený o úkony potrebné pre servis vozidiel, komunikácia cez internet aj so servisným strediskom a možné zapojenie do
internej siete autoservisu.

· V cene dodávka a inštalácia linky, zaškolenie obsluhy, predĺžená dvojročná záruka a aktualizácia SW zdarma počas záručnej doby, servisný
zásah cez internet počas záručnej doby zdarma (max. 5x, neplatí v prípade neodborných zásahov do systému Windows a inštalácie iných
softvérov do riadiaceho PC)

Obsah dodávky:
1) Riadiaca jednotka, PC s OS Windows, širokouhlý monitor 24´´, klávesnica, myš.
2) Mechanika linky - tester tlmičov a valcový tester bŕzd – s 12m kabelážou
3) Riadiaci program skúšobne s licenčným kľúčom
4) Dodávka, montáž, zaškolenie obsluhy a samozrejme aj súčinnosť pri stavebnej príprave.
Cena základnej zostavy: na vyžiadanie.

Doplnky - opcia:
· Infračervené diaľkové ovládanie (V/P)
· Farebná tlačiareň ... podľa aktuálnej ceny ľubovoľného modelu na trhu
· Inštalačný rám (s dodaním vopred, nie je nutné pre stavebnú prípravu – len pomôcka)
· Testovanie hluku vozidla ... na vyžiadanie, nutné zmeny aj v riadiacej jednotke a kabeláži
· Pedometer – káblový / bezkáblový
· Prejazdové kryty valcov ... rôzne prevedenie
· Sada pre testovanie motocyklov ... krytovanie jednej valcovej jednotky v cene
· Softštartéry spúšťania motorov valcov
· Kalibračná sada ... cena na vyžiadanie

AKCIOVÁ PONUKA: dovoz, montáž, zaškolenie v cene!

Testovacia linka MCP413 – základná zostava:
4 kN brzdné sily, 1,7t nápravové zaťaženie tlmič

Testovacia linka MCP424 – zosilnená verzia:
6 kN brzdné sily, 2,3t nápravové zaťaženie tlmič v cene zostavy aj opcia – softštart motorov

Dodacie a platobné podmienky dohodou. Termín dodávky: cca 6-8 týždňov.
Created with
J.L.S
Návrat na obsah